Revolution Slider Error: Slider with alias slider1 not found.

ESF Vlaanderen

Het ESF-Agentschap is verantwoordelijk voor de uitvoering en goed beheer van de programma’s van het Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen. Daarnaast beheert het ESF-Agentschap Vlaanderen het Europees Integratiefonds en het Europees Globalisatiefonds.

Jaarlijks ontvangt Het ESF-Agentschap Vlaanderen 66 miljoen euro ESF. Dat bedrag wordt ingezet om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken. Maximaal 50% van dit kapitaal komt van de Europese Unie. De resterende som wordt bijgepast door de Vlaamse Overheid en de private sector.

ESF Vlaanderen

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF-Agentschap organisaties om innoverend en transnationaal te werken. Het ESF-Agentschap Vlaanderen vzw treedt op als beheersautoriteit en certificeringsautoriteit.

Voor Group-f Dienstencheques werd een project ingediend in de volgende oproep, gelanceerd in 2013: Mensgericht ondernemen (oproep 274).
Een 2de project werd ingediend in 2015: EVC-project (oproep 296).

http://www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/minder-stress-meer-kwaliteit-van-de-arbeid

Show Buttons
Hide Buttons