Privacybescherming
Group-f Holding is gehouden tot bescherming van uw privacy.

Alle persoonsgegevens die worden ingezameld wanneer u zich aanmeldt worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken. Group-f Holding verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren of openbaar te maken aan wie dan ook met uitzondering van de tot het eigen concern behorende bedrijven. Het staat de klant vrij om zich uit te schrijven en/of te kennen te geven dat zijn gegevens uit de datalistings verwijderd wordt.

Vereiste informatie
Door een bestelling te plaatsen op de website www.group-f.be/webshop stemt de klant in met het gebruik door Group-f Holding van de u betreffende persoonsgegevens die u hebt meegedeeld of die worden ingezameld wanneer u navigeert op de website. Group-f Holding heeft deze gegevens (naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, bank gegevens, enz.) nodig om uw bestellingen te verwerken. Group-f Holding heeft een aanmelding gedaan bij de Privacy commissie en respecteert scrupuleus de daarop geldende regels.

Bescherming van persoonsgegevens
Bestellingen (met informatie over uw account) worden verzonden via een beveiligde server.

Alle gegevens worden door de beveiligingssoftware (SSL) versleuteld voordat ze naar ons worden verzonden. Bovendien worden alle uitgewisselde berichten beschermd tegen ongeoorloofde toegang door derden. Group-f Holding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor oneigenlijk gebruik of hacking van de website www.group-f.be/webshop