Recht op terugzending van koopwaar en herroeping

Zolang de bevestiging door Group-f Holding niet werd gegeven kan de klant afzien van de bestelling (zie punt 3.)

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na levering de koop te herroepen zonder opgave van redenen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet Group-f Holding, België, webshop@group-f.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte gebracht worden van uw beslissing de bestelling te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven is de klant verplicht  om de mededeling betreffende de  uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken, dit is binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen,

Tijdens deze 14 dagen zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Hij zal het product slechts in die mate uitpakken  voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.  De klant is alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  Indien de verzegeling verbroken werd kan het product niet meer teruggestuurd worden.

De klant is verplicht het product in de originele staat en verpakking aan Group-f Holding terug zenden, conform de door Group-f Holding verstrekte, redelijke en duidelijke instructies.

De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 dagen na de dag waarop deze besluit de aankoop te herroepen en deze bevestigd werd door Group-f Holding, aan Group-f Holding terug te zenden of te overhandigen.  (Group-f Holding, Prins Boudewijnlaan 9 unit 11,2550 Kontich).

Aangeraden wordt de zending met een koerierdienst te versturen.

Verzendings- en verzekeringskosten, douanekosten en eventuele taxen voor in- of uitvoer zijn voor rekening van de klant.

De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt de aankoop te herroepen, resp. Group-f Holding hiervan niet in kennis heeft gesteld, is de koop een feit.

 

Gevolg van de herroeping

Als de klant de aankoop herroept, ontvangt deze alle gedane betalingen, exclusief leveringskosten, douanekosten en taxen terug, in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Group-f Holding op de hoogte werd gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen.

Group-f Holding betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, zonder bijkomende kosten.

Group-f Holding behoudt zich het recht te wachten met terugbetaling tot zij de goederen hebben teruggekregen.